Tuesday, October 7, 2008

Valmi kirjanik Mart Raud

Nimi: Mart Raud
Rahvus: Eestlane
Eluaastad: 14. september 1903 - 6. juuli 1980
Riik: Eesti
Kus ta elas: Eestis
Seigad: "Kangastused" (1924) ja "Äitsmik" (1925) sisaldavad murdekeelt ja näitavad autorit romantiliselt igatseva luulelaadi viljelejana. Lüürikueeldusi tõendasid looduspiltide plastilisus ja sõnaleidlikkus. 1920. aastatel alustas ta paralleelselt värsiloominguga ka lühiproosa avaldamist. 1924. ja 1925. aastate perioodil katsetas ta arvustajana.
Tema teosed: Mart Raud debüteeris luuletajana 1919. aastal. Esimesed värsikogud: "Kangastused" (1924) ja "Äitsmik" (1925). "Rusemed" (1927) leidub groteskseid pilte, on märgata autori liikumist sotsiaalsema luule poole. Järjejuttudena ajalehtedes ilmusid asunikuromaanid "Metsa Manni" (1924) ja "Uued inimesed" (1925).

No comments: